Marka Embassy sprawia obsługi klienta osobiste. Pomagamy firmom o wysokiej głośności popyt obsługi klienta społeczne priorytety i zautomatyzować odpowiednie części doświadczenia klienta w celu stworzenia relacji zbudowanych na połączeniach człowieka....