FreeType2

FreeType2 2.9.1 Aktualizowane

FreeType 2 to open-sourceowy mechanizm czcionek, zaprojektowany tak, aby był mały, wydajny, w dużym stopniu dostosowywalny i przenośny. Projekt FreeType 2 może być używany w bibliotekach graficznych, serwerach wyświetlania, narzędziach do konwersji...

Pango

Pango 1.40.14 Aktualizowane

Pango to biblioteka o otwartym kodzie źródłowym dla układu i renderowania umiędzynarodowionego tekstu. Pango jest pochodną projektów GTK i GNOME, a początkowym celem jest działanie w tych środowiskach, jednak w Pango nie ma nic zasadniczo takiego jak...

FontForge

FontForge 2.0 Build 20150612 Aktualizowane

FontForge jest open source, cross-platform i dowolnie dystrybuowany aplikacja graficzny zaprojektowany, aby umożliwić każdemu z pewnym doświadczeniem w tworzeniu czcionek edytować istniejące czcionki, jak również tworzyć nowe. Pozwala tworzyć różne...