Regulamin

Wszystkie znaki towarowe wymienione w opisie programu i zdjęcia należą do ich prawnych właścicieli.

Deweloperzy zgadzają się, że przesyłanie swoich aplikacji na naszej stronie za pośrednictwem formularza kontaktowego lub e-mail, daje nam prawa do ich publikowania, w tym plików instalacyjnych, zdjęcia i opisy.

informacje i produkty dostępne dla Ciebie na tej stronie mogą zawierać błędy, podlegają okresy przerw i dostarczane "TAK, JAK SĄ", bez żadnych gwarancji.

Softoware nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek niedokładne zawartości, funkcjonowania któregokolwiek z linkami do stron internetowych związanych.

Softoware nie może zapewnić pomoc techniczną dla każdego z produktów oprogramowania, lub za jakiekolwiek szkody, które mogą być spowodowane przez nich lub ich ewentualnego braku przydatności.

Proszę skonsultować się z twórcą oprogramowania dla wsparcia technicznego.