HttpMaster Express

Linki sponsorowane:
Screenshot Software:
HttpMaster Express
Szczegóły programowe:
Wersja: 4.1 Aktualizowane
Filmu: 27 Oct 18
Wywoływacz: Borvid
Licencja: Wolny
Popularność: 83
Rozmiar: 3927 Kb

Rating: 4.0/5 (Total Votes: 2)

Linki sponsorowane:


        HttpMaster to narzędzie do programowania i testowania usług sieci Web REST i aplikacji API. HttpMaster może wyświetlać i sprawdzać najbardziej popularne formaty REST; XML, JSON i HTML, a także obsługuje potężne parametry dynamiczne, żądanie sprawdzania poprawności i wiele innych właściwości. Wszystkie te podstawowe funkcje, wraz z wieloma innymi opcjami, udostępniają funkcje HttpMaster do dokładnego testowania serwisów internetowych i API.

Projekt HttpMaster (plik hmpr) udostępnia wiele opcji do precyzyjnego dostrajania wygenerowanych żądań internetowych, na przykład do określenia metody http, wartości nagłówków HTTP, globalnego adresu URL i wartości ciągu zapytania, typów zawartości, kodowania żądań i wielu innych.

HttpMaster obsługuje również definicję parametrów dynamicznych, które można wykorzystać do symulacji zmian danych wejściowych lub do tworzenia globalnych wartości do ponownego wykorzystania w wielu żądaniach.

Podczas wykonywania żądań internetowych HttpMaster pozwala monitorować i przeglądać kompletne dane żądania i odpowiedzi każdego wykonanego żądania.

Podczas pracy z HttpMaster użyjesz intuicyjnego interfejsu użytkownika z zakładkami, opisowymi ikonami, przyciskami "szybkiej pomocy" i zintegrowanym plikiem pomocy.
    

Co nowego w tej wersji:

Wersja 4.1:

 • Nowe menu w przycisku czynności do wstawienia kodu autoryzacji i dostępu do zmiennych tokenu.
 • Zmiana widoczności kolumn na liście elementów zamówienia (główne okno).
 • Ustawienie aplikacji zawijania tekstu ma teraz zastosowanie również do nagłówków żądań, plików cookie żądania i treści żądania.
 • Przełączanie zawijania słów ad-hoc obsługiwane w przycisku akcji pola tekstowego.
 • Zmień szerokość listy elementów zamówienia w oknie podstawowego żądania.
 • Liczne pomniejsze ulepszenia użyteczności.

Co nowego w wersji 4.0:

Wersja 4.0:

 • Uzyskaj kod autoryzacyjny i token dostępu od zewnętrznych dostawców uwierzytelniania
 • Ulepszenia z walidacją kodu statusu
 • Zatrzymaj partię wykonawczą w przypadku błędu sprawdzania poprawności
 • Ustawienie dla automatycznego wprowadzania danych tekstowych żądań
 • Dodatkowe opcje wykonania dostępne w oknie głównym
 • Dokumentacja dostępna online

Co nowego w wersji 3.9.4:

Wersja 3.9.4:

 • Możliwość zarządzania listą ostatnich plików projektu i ostatnich plików danych wykonawczych
 • Działanie umożliwiające szybkie wstawienie standardowego nagłówka http w polu nagłówków żądań
 • Dodatkowe opcje http obsługiwane w oknie podstawowego żądania
 • Różne ulepszenia interfejsu użytkownika

Co nowego w wersji 3.9:

Wersja 3.9:

 • HttpMaster to teraz aplikacja obsługująca rozdzielczość.
 • Zmienione ikony dla lepszego komfortu użytkownika i lepszego renderowania w wysokiej rozdzielczości.
 • Możliwość określenia zachowania kodowania adresu URL dla każdego zdefiniowanego parametru.

Co nowego w wersji 3.8:

Wersja 3.8:

 • Udoskonalono funkcjonalność budowania żądania dla publikowania danych
 • Możliwość określenia wartości początkowej dla parametrów z ręcznie wprowadzoną wartością
 • Różne poprawki i drobne poprawki

Co nowego w wersji 3.7:

Wersja 3.7:

 • Nowy typ parametru, który monituje użytkownika o wartość przed wykonaniem
 • Obsługa fałdowania kodu i numerów linii w pięknych przeglądarkach
 • Nowa śliczna przeglądarka do wyświetlania CSS
 • Uproszczone otwieranie dodatkowych elementów w oknie podstawowego żądania
 • Określ opis dla każdego elementu żądania projektu

Co nowego w wersji 3.6:

Wersja 3.6:

 • Wprowadzenie nowych przeglądarek dla ładnego wyświetlania danych obsługiwanych przez ScintillaNET.
 • Nowa śliczna przeglądarka do wyświetlania danych odpowiedzi HTML.
 • Możliwość zastosowania funkcji do wygenerowanej lub uzyskanej wartości parametru.
 • Podaj wiele wartości dla globalnego adresu URL lub ciągu zapytania, aby ułatwić przełączanie między wartościami globalnymi.
 • Poprawione okno opcji aplikacji z kilkoma nowymi ustawieniami.
 • Zaawansowane właściwości elementu żądania są teraz dostępne w wersji Express Edition.

Co nowego w wersji 3.5.0:

Wersja 3.5:

 • Utwórz treść żądania z istniejącej zawartości HTML
 • Nowy typ parametru w celu uzyskania wartości z pliku dyskowego
 • Uproszczony interfejs użytkownika do zarządzania parametrami projektu
 • Akcje danych haszy dostępne z przyciskiem "Czynności w terenie"
 • Zmień czcionkę do wyświetlenia żądania / odpowiedzi
 • Ukryj kolumny w oknie głównym i zresetuj rozmiary

Co nowego w wersji 3.4:

Wersja 3.4:

 • Zapisuj dane uwierzytelniające we właściwościach projektu
 • Pełna obsługa uwierzytelniania
 • Narzędzie do kodowania / dekodowania adresów URL
 • Zarządzaj porządkiem wykonawczym przeciągając i upuszczając
 • Ulepszenia plików cookie

Co nowego w wersji 3.3.0:

Wersja 3.3:

 • Obsługa dowolnej metody http (czasownika)
 • Możliwość przesłania wybranego pliku jako ciąg Base64
 • Poprawione okno powitalne
 • Funkcja wyszukiwania dla danych wykonania

Co nowego w wersji 3.2:

Wersja 3.2:

 • Zaawansowane ustawienia żądania projektu
 • Opcja menu do ponownego załadowania pliku projektu z dysku
 • Zachowane szerokości kolumn między restartem aplikacji
 • Ustawienie aplikacji wyświetlające komunikat ostrzegawczy dla starych projektów

Co nowego w wersji 3.1.0:

Wersja 3.1:

 • Wyświetla listę elementów żądania, które używają określonego parametru

 • Ustawienia aplikacji obsługujące międzynarodowe nazwy domen (spoza ASCII)
 • Typ treści "application / soap + xml" wyświetlany domyślnie w przeglądarce XML
 • Skopiuj adres URL i akcje "Otwórz w przeglądarce" dostępne na pasku narzędzi danych wykonania

Co nowego w wersji 2.7:

Wersja 2.7 dodaje

 • Obsługa typu przesyłania "wieloczęściowe dane formularzy"
 • Wyrównaj kolejność wykonywania z bieżącą kolejnością sortowania
 • Przyciski dostępnych akcji obsługiwane w Express Edition
 • "Przeglądarka tekstu" do przeglądania danych odpowiedzi
 • Ustawienie określające lokalizację dla tymczasowych danych wykonania
 • Resetuj rozmiary i pozycje dla wszystkich okien

Co nowego w wersji 2.6:

Wersja 2.6 dodaje

 • Naprawiono indeks kolejności realizacji dla każdego elementu żądania
 • Tworzy nowy projekt z podstawowego okna żądania
 • Wybiera inną niż domyślna przeglądarka danych odpowiedzi
 • Wysyła dane w segmentach w oknie podstawowego żądania
 • Opóźnienie czasowe dla pierwszego żądania w partii wykonawczej
 • Liczba usuniętych elementów żądania na pasku stanu

Co nowego w wersji 2.5:

Wersja 2.5 dodaje

 • Funkcja podstawowego żądania do szybkiego wykonywania prostych żądań internetowych
 • Możliwość określenia opóźnienia czasowego między dwoma kolejnymi żądaniami
 • "Okno powitalne" zapewnia szybki dostęp do najczęstszych akcji HttpMaster
 • Możliwość zamknięcia wybranej karty za pomocą dwukrotnego kliknięcia
 • Opcja wyczyszczenia listy ostatnich projektów

Co nowego w wersji 2.4:

Wersja 2.4 dodaje

 • Otwórz wiele wykonanych elementów w oknie wykonawczym
 • Ulepszono przeciąganie i upuszczanie elementów żądań w oknie wykonawczym
 • Żądaj informacji o kodowaniu danych dostępnych w widoku danych wykonania
 • Prawidłowe postępowanie z metadanymi orientacji JPEG w przeglądarce odpowiedzi

Wymagania :

Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 lub nowszy

Obsługiwane systemy operacyjne

Podobne oprogramowanie

Inne programy z deweloperem Borvid

HttpMaster
HttpMaster

11 Apr 18

Komentarze do HttpMaster Express

Komentarze nie znaleziono
Dodaj komentarz
Włącz zdjęć!