MathMagic Personal Edition

Linki sponsorowane:
Screenshot Software:
MathMagic Personal Edition
Szczegóły programowe:
Wersja: 9.33 Aktualizowane
Filmu: 27 Nov 17
Wywoływacz: InfoLogic
Licencja: Shareware
Cena: 69.00 $
Popularność: 47
Rozmiar: 17446 Kb

Rating: 2.2/5 (Total Votes: 6)

Linki sponsorowane:

MathMagic jest samodzielnym edytorem równań matematycznych i symboli. MathMagic zapewnia łatwy w użyciu interfejs WYSIWYG i różne zaawansowane funkcje. Dzięki MathMagic możesz łatwo tworzyć dowolne wyrażenia matematyczne za pomocą koloru i stylu, a także używać ich w różnych innych programach, w tym iWork, AppleWorks, MS Word i innych edytorach tekstu, programach do prezentacji lub układach, takich jak Keynote lub PowerPoint.

Co nowego w tej wersji:

 • Naprawiono: wszystkie wielkie litery w wklejonym wyrażeniu matematycznym lub ciągu tekstowym zostały nieoczekiwanie przekonwertowane na małe litery.

Co nowego w wersji 9.32:

 • Dodano: Zdefiniuj odstępy: Wektor & amp; Długie strzałki: dodaje się pole "Wysokość strzałki w środku"
 • Dodano: "Dodano pole wyboru Sub / Superscript postaci przed przerwą dla szablonu Under / Over Bars and Arrows" w polu Define Spacing: Super / Subscript to Template.
 • Zmieniono: Określ odstępy: płoty i amp; Pionowe paski: Pola "Pozioma przerwa" pozwalają na wartość ujemną
 • Zmieniono: Definiuj odstępy: Super / Subscript to Character: Pola "Script After Gap" zezwalają na wartość ujemną
 • Zmieniono: Definiuj odstępy: Duże operacje i całki: pola "Duża przerwa w pamięci" i "Pole całkowite przerwy" umożliwiają wartość ujemną
 • Zmieniono: Definiuj odstępy: Akcenty: pole "Zalew po przerwach" pozwala uzyskać wartość ujemną
 • Zmieniono: Definiuj odstęp: Macierz: "Poziome / pionowe zwisy" pozwalają na wartość ujemną
 • Zmieniono: Definiuj odstępy: Odstępy między wierszami & amp; Właściwość pola: pola "Linia między nawisami pól" pozwalają na wartość ujemną
 • Naprawiono: Niektóre nazwy symboli LaTeX dla komend Set zostały zmienione i naprawione.

Co nowego w wersji 9.31:

 • Dodano: wyrażenie MathML MSWorda można wkleić do MathMagic.
 • Dodano: naciśnięcie klawisza Command na przycisku paska narzędzi Szablon lub Symbol spowoduje odłączenie palety.
 • Zmieniono: Poprawiono niektóre wiadomości i interfejs.

Co nowego w wersji 9.3:

 • Dodano: 3 nowe zmienne dodane do pionowego typu ogrodzenia: Strzałka w górę, Strzałka w dół, Strzałka w górę iw dół.
 • Zmieniono: Domyślna opcja wyrównania została zmieniona na "Wyrównaj =

  • Dodano: obsługuje nagłówek BOM (Byte Order Mark) w pliku .mmf, gdy jest modyfikowany przez edytory tekstu innej firmy lub transmitowany przez Internet.
  • Dodano: okno dialogowe typów ogrodzeń obsługuje teraz usuwanie szablonu ogrodzenia, pozostawiając zawartość ogrodzenia na miejscu.
  • Naprawiono: "Pokaż aktualne informacje o charcie" nie wyświetlało poprawnie bieżącej pozycji kursora, gdy została umieszczona obok spacji o szerokości ujemnej.
  • Naprawiono: Okno dialogowe "Chang Fence Type" nie rozpoznało bieżącego Fence w miejscu kursora w niektórych przypadkach.
  • Naprawiono: wyrażenie MathML dla pionowego ogrodzenia z podwójną linią.

  Co nowego w wersji 9.14:

  • Dodano: Obsługiwany podpis cyfrowy zgodny z systemem Mac OS X 10.10.
  • Dodano: Równanie PDF zapisane przez MathMagic Personal obsługuje teraz podstawowe informacje, więc procesor tekstu Nisus Pro obsługuje wyrównanie linii bazowej dla równań liniowych. (Tylko edycja osobista)
  • Zmieniono: Folder MathMagic Fonts jest dostępny osobno na obrazie dysku do ręcznej instalacji.

  Co nowego w wersji 9.11:

  • Naprawiono: Definiuj odstępy - & gt; Zakładka "Eksportuj, Margin i inni" nie może ustawić linii pomocniczej szerokości maksymalnego równania na 120 mm lub większej.
  • Naprawiono: Format - & gt; Pionowa regulacja ogrodzenia - & gt; Polecenie "Zmień typ ogrodzenia" jest wyłączone dla środkowych pionowych prętów, ponieważ nie są one aktualnie obsługiwane.

  Co nowego w wersji 9.1:

  • Dodano: Domyślna opcja wyrównania dla ogrodzeń może być określona osobno dla pionowych pionowych ogrodzeń i kręconych ogrodzeń.
  • Dodano: Okno dialogowe Definiuj styl obsługuje czcionki i rozmiar zdefiniowane przez użytkownika dla symboli akcentów. (Tylko w wersji Pro)
  • Dodano: Import / eksport - & gt; Eksport MathML obsługuje "Minimalizuj użycie atrybutów" w celu uproszczenia wyjścia MathML.
  • Zmieniono: Poprawiono obliczenia wysokości dla wyrównania ogrodzenia opcji "wyrównane do linii, wyrównane do wysokości".
  • Zmieniono: zmieniono kilka ustawień fabrycznych dla reguły odstępów TeX, aby równanie wyglądało lepiej.
  • Naprawiono: Operatory binarne nie zostały zmienione na Unary / Single Operators po Open Fences.
  • Naprawiono: Konwersja dla niektórych symboli w tabeli nazw DTML MathML.

  Co nowego w wersji 9.02:

  • Dodano: Kopiuj, gdy Edmodo obsługuje wklejanie w EDMODO.com.
  • Dodano: obsługuje Wklejanie wyrażeń Edmodo LaTeX z przedrostkiem [math] do okna MathMagic.

  Co nowego w wersji 9.01:

  • Dodano: klawisz skrótu cmd-option-shift-Tab przypisany do nowej zakładki wyrównania praw.
  • Dodano: skrót klawiszowy cmd-0 przypisany do otwarcia okna dialogowego Pionowe ogrodzenie i cmd-shift-0 do okna dialogowego Poziomy pasek / ogrodzenie.
  • Najnowsze klawisze skrótów są dostępne tutaj: www.mathmagic.com/support/MacShortcut.html
  • Zmieniono: Ostatni element palety szablonów Superscript, predefiniowany "potęga 4", zostaje zmieniony na "-1".
  • Naprawiono: Naprawiono kilka 2-stopniowych klawiszy skrótu, w tym cmd-K, a następnie T, aby wprowadzić symbol mnożenia, i shift-T, aby wprowadzić symbol podziału.

  Co nowego w wersji 8.93:

  - Dodano: Ramki zapisane w formacie SVG obsługują teraz kolor tła
  - Naprawiono: próba nowszej wersji poza okresem obowiązywania licencji nie resetuje już oryginalnych informacji o licencji.
  - Naprawiono: Niektóre kształty ramek zostały ulepszone, aby uzyskać lepszy wynik w mniejszej lub większej skali.

  Co nowego w wersji 8.92:

  • Dodano: grubość linii okręgu zamknięta (w kółku) Funkcja całkowania może być osobno określona w zakładce "Under / Over Large Operators & ampals" w oknie dialogowym Definiuj odstępy.
  • Zmieniono: Domyślna lokalizacja dostosowywanych ruchomych okien.
  • Naprawiono: Niektóre symbole w palecie Nie ustawiono spowodowały awarię po zastosowaniu cofania / Ponowienia.
  • Naprawiono: dostosowanie pochylenia kursywy dla szablonu nad kreską i szablonu strzałki wektorowej nie działało z czcionkami OpenType.

  Ograniczenia :

  40 razy.

Podobne oprogramowanie

MathMod
MathMod

22 Oct 17

CIeigenvalue
CIeigenvalue

2 Jan 15

Jude
Jude

3 Jan 15

Inne programy z deweloperem InfoLogic

Komentarze do MathMagic Personal Edition

Komentarze nie znaleziono
Dodaj komentarz
Włącz zdjęć!