E2fsprogs

Linki sponsorowane:
Screenshot Software:
E2fsprogs
Szczegóły programowe:
Wersja: 1.44.3 Aktualizowane
Filmu: 17 Aug 18
Wywoływacz: Theodore Ts'o
Licencja: Wolny
Popularność: 26

Rating: 5.0/5 (Total Votes: 1)

Linki sponsorowane:

E2fsprogs (znany również jako Ext2 Filesystem Utilities) to oprogramowanie open source, które zapewnia użytkownikom Linuksa zgrabny zbiór narzędzi wiersza poleceń do manipulowania wszystkimi typami systemów plików EXT w ramach dowolnego systemu Linux-owego system operacyjny.


Zawiera kilka narzędzi wiersza polecenia

Oprogramowanie składa się z kilku programów uruchamianych z wiersza poleceń i zostało pierwotnie utworzone w celu obsługi tylko systemu plików EXT2. Ponieważ jednak system plików EXT bardzo się rozwinął w ciągu ostatnich 10 lat, program obsługuje teraz wersje EXT3 i EXT4 uznanego systemu plików

EXT4 to najnowsza wersja systemu plików EXT, która została początkowo ogłoszona w 2008 roku jako część jądra Linux 2.6.19. Obsługuje bardzo duże woluminy, jest wstecznie kompatybilny z systemami plików EXT2 i EXT3 oraz zapewnia ulepszone znaczniki czasu.


Może być używany do tworzenia, zmiany rozmiaru i optymalizacji systemów plików EXT & nbsp ;.

E2fsprogs zawiera e2fsck do sprawdzania napędów dysków i automatycznie koryguje niespójności, mke2fs do tworzenia systemów plików EXT2, EXT3 i EXT4, resize2fs do zmniejszania lub rozszerzania systemów plików, tune2fs do modyfikowania parametrów systemu plików, a także dumpe2fs do drukowania grup bloków i superbloku informacje.

Aplikacja zawiera również narzędzie debugfs do ręcznego modyfikowania i przeglądania wewnętrznych struktur systemu plików, filefrag do raportowania fragmentacji plików, zapisywania danych z polecenia do określonego pliku dziennika, e2undo do odtwarzania dziennika cofania i e2label do zmiana etykiet.

Ponadto narzędzie findfs pozwoli użytkownikom znaleźć system plików według UUID lub etykiety, badblocks umożliwia wyszukiwanie dysków dla uszkodzonych bloków, blkid może być używany do drukowania i lokalizowania atrybutów urządzeń blokowych, e2freefrag zgłasza informacje o fragmentacji wolnej przestrzeni, i chattr zmienia atrybuty plików.

Na koniec, e2image może być użyty do zapisywania krytycznych metadanych w pliku, e4defrag może defragmentować systemy plików EXT4 w trybie online, znajduje znalezione superbloki EXT2, a lsattr wyświetla atrybuty plików na systemach plików EXT2.


Dolna linia

E2fsprogs jest zdecydowanie ważnym i niezbędnym narzędziem dla każdego systemu operacyjnego opartego na systemie Linux. Bez niego wygrałbyś i nie byłbyś w stanie tworzyć, naprawiać, zmniejszać ani rozszerzać systemów plików EXT.

Co nowego w tej wersji:

 • Interfejs użytkownika i funkcje:
 • Polecenie debugfs inode_dump może teraz wydrukować zrzut szesnastkowy tablicy i_block i dodatkowe miejsce w i-węle, jako udogodnienie dla osoby badającej uszkodzony i-węzeł.
 • Polecenia debugfs, block_dump i inode_dump, mogą teraz drukować niskopoziomowy zrzut struktur danych rozszerzonego atrybutu w bloku lub i-węzle.
 • Komenda dumpe2fs może teraz drukować informacje w bloku Multi-Mount Protection (MMP). Jest to również dostępne jako polecenie e2mmpstatus dla kompatybilności z narzędziami Lustre.
 • Polecenie debugfs może teraz działać na niektórych systemach plików z uszkodzonymi superblokami, aby można je było naprawić. Obejmuje to systemy plików z uszkodzonymi polami liczników i węzłów oraz systemy plików, w których nie wszystkie bitmapy alokacji mają prawidłowe lokalizacje lub nie można ich odczytać.
 • Poprawki:
 • Identyfikator projektu i-węzła jest teraz poprawnie zamieniany na bajty w systemach wielko-endianowych.
 • E2fsprogs ignoruje teraz s_desc_size dla systemów plików, które nie mają 64-bitowego zestawu funkcji. Dzięki temu jest bardziej spójny z jądrem, dzięki czemu może teraz działać na systemach plików, które jądro chce zamontować.
 • E2fsck teraz uważa, że ​​i-węzły urządzeń z flagą extents są uszkodzone i oferują możliwość ich usunięcia.
 • E2fsck bardziej poprawnie obsługuje przypadki, w których s_inodes_count jest uszkodzony.
 • E2fsck nie wypluwa już dużej liczby błędów, gdy superblok jest poważnie uszkodzony (przywraca jego zachowanie przed wersją 1.43).
 • E2fsck zaproponuje teraz ustawienie funkcji dir_nlink, jeśli nie jest ona ustawiona, a system plików wymaga funkcji dir_nlink, ponieważ w katalogu znajduje się zbyt wiele podkatalogów.
 • E2fsck nie będzie już pętli w nieskończoność ze względu na złośliwie spreparowany system plików, który ma całkowicie niezainicjowaną tabelę i-węzłów w pierwszej grupie bloków.
 • E2fsck nie będzie już zawieszał się, jeśli ostatni blok w systemie plików jest blokiem o ustalonej metadanych. (Bardzo rzadko, ale może się zdarzyć.)
 • E2fsck nie pozwala już na istnienie zainicjowanych bloków za pomocą i_size. To jest coś, co implementacja Linuksa ext4 nigdy nie zrobiła (i nigdy nie powinna).
 • Podczas odtwarzania dziennika w e2fsck pewne błędy spowodowałyby wcześniej wysłanie przez e2fsck niesensorycznego komunikatu o błędzie (np. "Nieznany kod ____ 251 podczas odzyskiwania dziennika"). Zostało to naprawione.
 • W przypadkach, gdy więcej niż 75% grupy bloków zostanie użyte do tabeli deskryptorów grup, mke2fs wcześniej utworzyłoby niepoprawny system plików z włączoną funkcją meta_bg i resize_inode. Spowoduje to wyłączenie funkcji resize_inode.
 • Program mke2fs teraz poprawnie tworzy system plików, który jest dokładnie 1

Co nowego w wersji 1.44.2:

 • Poprawki:
 • E2fsprogs 1.44.0 wprowadził wprowadzoną regresję, która spowodowała, że ​​e2fsck nie obsługuje katalogów HTree na systemach wielko-endianowych. Naprawiono sposób, w jaki odczytujemy numery bloków wewnętrznych wewnętrznych węzłów.
 • Usunięto potencjalny wyciek pamięci z fsck.
 • E2image teraz poprawnie tworzy pliki e2image dla systemów plików bigalloc.
 • Dumpe2fs i debugfs teraz poprawnie obsługują pliki e2image dla systemów plików z włączoną opcją meta_bg.
 • E2fsck i debugfs teraz poprawnie obsługują usuwanie i-węzłów (w tym przetwarzanie osieroconej listy w przypadku e2fsck) dla systemów plików bigalloc. (Adres Google Bug: # 73795618)
 • Poprawki przenośności dla GNU Hurd. (Adres Debian Bug: # 893590)
 • Poprawki przenośne do budowania w środowiskach o wielu krzyżach.
 • Poprawki dla MacOS 10.6.8.
 • Dodaj wyjaśnienia do strony podręcznika chattr. (Adres Debian Bug: # 890390)
 • Wydajność, implementacja wewnętrzna, wsparcie dla rozwoju itp.:
 • Debugfs teraz czyta bitmapy alokacji znacznie wydajniej podczas otwierania systemu plików.
 • Zaktualizuj plik tłumaczenia Sweedish.
 • Dodaj pola Vcs- * do pakietu debian. (Adres Debian Bug: # 887512)
 • Napraw niektóre błędy testowania w GNU Hurd spowodowane innym domyślnym rozmiarem bloku.
 • Dodaj nowe testy regresji.

Co nowego w wersji:

 • Naprawianie drukowania komunikatów o niespójności limitów na 32-bitowych platformach w e2fsck. Napraw także błąd, który powoduje, że problemy z limitem projektu są oznaczane jako problemy z przydziałami grup.
 • Napraw problemy z interfejsem użytkownika spowodowane rozmytymi tłumaczeniami, takie, że niektóre wiadomości są w języku angielskim, a niektóre są w obcym języku i nie jest oczywiste, aby użytkownik odpowiedział na pytania typu tak / nie. (Adres Debian Bug: # 856586).
 • Napraw niektóre problemy z dostępem do pamięci w e2fsck spowodowane przez (zazwyczaj złośliwie) uszkodzone systemy plików. (Adresy błędów Debiana: # 871539, # 871540)
 • Zoptymalizuj użycie procesora w e2fsck dla bardzo dużych, bardzo pofragmentowanych plików rzadkich.
 • Dodaj opcjonalny tryb w e2fsck, który wymienia dodatkową pamięć na czas procesora podczas przetwarzania systemów plików, które są mocno trudne. (Może to być bardzo duża ilość pamięci, więc ta funkcja jest na razie wyłączona.) Jak automatycznie określić, kiedy pomocne byłoby włączenie tej optymalizacji, a kiedy jest ona bezpieczna, aby włączyć tę optymalizację, wciąż jest to problem badawczy .)
 • Program mke2fs automatycznie zwiększy rozmiar i-węzła do 256, jeśli nie zostanie jawnie określony w wierszu poleceń, a domyślny rozmiar i-węzła nie będzie wystarczająco duży, aby obsługiwać żądaną przez użytkownika funkcję limitu projektu. Jeśli rozmiar i-węzła jest jawnie określony na 128 bajtów, a przydział projektu jest włączony, to mke2fs się nie powiedzie, ponieważ z błędem wyjaśniającym, że identyfikatory projektu nie mogą być obsługiwane, gdy rozmiar i-węzła wynosi & lt; 256 bajtów.
 • Program "tune2fs" nie zezwoli na włączenie funkcji projektu ani przydziałów projektu w rozmiarze i-węzła 128 bajtów.
 • Program "tune2fs" drukuje teraz bardziej zrozumiały komunikat wyjaśniający, że system plików musi zostać sprawdzony za pomocą e2fsck -f przed uruchomieniem pewnych złożonych operacji tune2fs. (Adres Debian Bug: # 857336)
 • Jeśli w pliku /etc/e2fsck.conf włączona jest opcja continue_delay, komunikat wskazujący, że użytkownik może odczekać N sekund, aby kontynuować, był niejednoznaczny. Ta wiadomość została wyjaśniona. (Adres Debian Bug: # 857336)
 • Napraw błąd LFS, który spowodował, że e2image nie może utworzyć zwykłych plików e2image, które są większe niż 2 GiB na platformach 32-bitowych. (Adres Debian Bug: # 855246)
 • Napraw problem przenośności FreeBSD spowodowany tym, że nie używają już urządzeń blokujących. (Dyski są urządzeniami w trybie znakowym.)
 • Zaktualizuj tłumaczenia z czeskiego, francuskiego, polskiego, szwedzkiego i wietnamskiego.
 • Naprawiono różne problemy z opakowaniem Debiana.

Co nowego w wersji 1.43.6:

 • Naprawianie drukowania komunikatów o niespójnościach kwot na platformach 32-bitowych w e2fsck. Napraw także błąd, który powoduje, że problemy z limitem projektu są oznaczane jako problemy z przydziałami grup.
 • Napraw problemy z interfejsem użytkownika spowodowane rozmytymi tłumaczeniami, takie, że niektóre wiadomości są w języku angielskim, a niektóre są w obcym języku i nie jest oczywiste, aby użytkownik odpowiedział na pytania typu tak / nie. (Adres Debian Bug: # 856586).
 • Napraw niektóre problemy z dostępem do pamięci w e2fsck spowodowane przez (zazwyczaj złośliwie) uszkodzone systemy plików. (Adresy błędów Debiana: # 871539, # 871540)
 • Zoptymalizuj użycie procesora w e2fsck dla bardzo dużych, bardzo pofragmentowanych plików rzadkich.
 • Dodaj opcjonalny tryb w e2fsck, który wymienia dodatkową pamięć na czas procesora podczas przetwarzania systemów plików, które są mocno trudne. (Może to być bardzo duża ilość pamięci, więc ta funkcja jest na razie wyłączona.) Jak automatycznie określić, kiedy pomocne byłoby włączenie tej optymalizacji, a kiedy jest ona bezpieczna, aby włączyć tę optymalizację, wciąż jest to problem badawczy .)
 • Program mke2fs automatycznie zwiększy rozmiar i-węzła do 256, jeśli nie zostanie jawnie określony w wierszu poleceń, a domyślny rozmiar i-węzła nie będzie wystarczająco duży, aby obsługiwać żądaną przez użytkownika funkcję limitu projektu. Jeśli rozmiar i-węzła jest jawnie określony na 128 bajtów, a przydział projektu jest włączony, to mke2fs się nie powiedzie, ponieważ z błędem wyjaśniającym, że identyfikatory projektu nie mogą być obsługiwane, gdy rozmiar i-węzła wynosi & lt; 256 bajtów.
 • Program "tune2fs" nie zezwoli na włączenie funkcji projektu ani przydziałów projektu w rozmiarze i-węzła 128 bajtów.
 • Program "tune2fs" drukuje teraz bardziej zrozumiały komunikat wyjaśniający, że system plików musi zostać sprawdzony za pomocą e2fsck -f przed uruchomieniem pewnych złożonych operacji tune2fs. (Adres Debian Bug: # 857336)
 • Jeśli w pliku /etc/e2fsck.conf włączona jest opcja continue_delay, komunikat wskazujący, że użytkownik może odczekać N sekund, aby kontynuować, był niejednoznaczny. Ta wiadomość została wyjaśniona. (Adres Debian Bug: # 857336)
 • Napraw błąd LFS, który spowodował, że e2image nie może utworzyć zwykłych plików e2image, które są większe niż 2 GiB na platformach 32-bitowych. (Adres Debian Bug: # 855246)
 • Napraw problem przenośności FreeBSD spowodowany tym, że nie używają już urządzeń blokujących. (Dyski są urządzeniami w trybie znakowym.)
 • Zaktualizuj tłumaczenia z czeskiego, francuskiego, polskiego, szwedzkiego i wietnamskiego.
 • Naprawiono różne problemy z opakowaniem Debiana.

Co nowego w wersji 1.43.4:

 • Naprawiono e2fsck, aby poprawnie aktualizował wykorzystanie przydziału projektu podczas usuwania uszkodzonego i i-węzła i naprawionego mke2fs, aby nie usuwał pamięci poza małą strukturą i-węzłów (co było błędem, ale działało głównie przez przypadek, chyba że stwardnienie lub niektóre zabezpieczenia malloc były w użyciu).
 • Naprawiono dużą liczbę problemów z przenośnością FreeBSD. (Aby zbudować na FreeBSD, musimy jednak użyć GNU Make i przekierować dd na GNU dd.)
 • Skrypt konfiguracyjny obsługuje teraz --enable-hardening, który umożliwia ochronę stosu, fortyfikację, tabele relokacji tylko do odczytu, natychmiastowe dynamiczne powiązanie symboli i segment ASLR segmentów tekstowych (jeśli jądro ma włączoną obsługę ASLR w przestrzeni użytkownika) poprzez umożliwienie niezależnej pozycji kod wykonywalny. (Dystrybucje, które chcą zrobić coś specjalnego, mogą odpowiednio ustawić CFLAGS, CFLAGS_SHLIB, CLFAGS_STLIB, LDFLAGS, LDFLAGS_SHLIB i LDFLAGS_STATIC.)
 • Skrypt konfiguracyjny obsługuje teraz --disable-tdb, ponieważ w systemach 64-bitowych znacznie szybciej wystarczy włączyć dodatkową przestrzeń wymiany. Funkcja scratch_files w pliku e2fsck.conf jest głównie przydatna tylko w systemach 32-bitowych.
 • Naprawiono ścieżkę zastępczą Direct I / O w menedżerze We / Wy Uniksa, aby odczyt / modyfikacja / zapis działał poprawnie. Na szczęście w praktyce (z wyjątkiem Handlarza Cofania działającego na FreeBSD) wykorzystano tę błędną ścieżkę kodową. więc systemy plików nie uległy uszkodzeniu.
 • Mke2fs będzie teraz ostrzegać, jeśli użytkownik dostarczy etykietę, która jest zbyt długa. (Adres Debian Bug: # 791630)
 • Polecenie rdump Debugfs działa teraz poprawnie po zrzuceniu katalogu głównego systemu plików. (Adres Debian Bug: # 766125)
 • Naprawiono błąd w debugfach, aby poprawnie obliczyć pole pola sumy kontrolnej grupy bloków w 64-bitowych systemach.
 • E2fsck ma teraz znacznie bardziej zrozumiały komunikat o błędzie, gdy superblokada czasopisma jest uszkodzona, a użytkownik odmawia jej naprawy. (Adres Debian Bug: # 768162)
 • Naprawiono obsługę rozszerzonych znaczników czasu w systemach 64-bitowych.
 • Zaktualizował / naprawił różne strony podręcznika. (Adresy błędów Debiana: # 766379, # 761144, # 770750, # 428361, # 766127)
 • Naprawiono różne problemy z opakowaniem Debiana. (Adres Debian Bug: # 825868)

Co nowego w wersji 1.43.2:

 • Naprawiono e2fsck, aby poprawnie aktualizował wykorzystanie przydziału projektu podczas usuwania uszkodzonego i i-węzła i naprawionego mke2fs, aby nie usuwał pamięci poza małą strukturą i-węzłów (co było błędem, ale działało głównie przez przypadek, chyba że stwardnienie lub niektóre zabezpieczenia malloc były w użyciu).
 • Naprawiono dużą liczbę problemów z przenośnością FreeBSD. (Aby zbudować na FreeBSD, musimy jednak użyć GNU Make i przekierować dd na GNU dd.)
 • Skrypt konfiguracyjny obsługuje teraz --enable-hardening, który umożliwia ochronę stosu, fortyfikację, tabele relokacji tylko do odczytu, natychmiastowe dynamiczne powiązanie symboli i segment ASLR segmentów tekstowych (jeśli jądro ma włączoną obsługę ASLR w przestrzeni użytkownika) poprzez umożliwienie niezależnej pozycji kod wykonywalny. (Dystrybucje, które chcą zrobić coś specjalnego, mogą odpowiednio ustawić CFLAGS, CFLAGS_SHLIB, CLFAGS_STLIB, LDFLAGS, LDFLAGS_SHLIB i LDFLAGS_STATIC.)
 • Skrypt konfiguracyjny obsługuje teraz --disable-tdb, ponieważ w systemach 64-bitowych znacznie szybciej wystarczy włączyć dodatkową przestrzeń wymiany. Funkcja scratch_files w pliku e2fsck.conf jest głównie przydatna tylko w systemach 32-bitowych.
 • Naprawiono ścieżkę zastępczą Direct I / O w menedżerze We / Wy Uniksa, aby odczyt / modyfikacja / zapis działał poprawnie. Na szczęście w praktyce (z wyjątkiem Handlarza Cofania działającego na FreeBSD) wykorzystano tę błędną ścieżkę kodową. więc systemy plików nie uległy uszkodzeniu.
 • Mke2fs będzie teraz ostrzegać, jeśli użytkownik dostarczy etykietę, która jest zbyt długa. (Adres Debian Bug: # 791630)
 • Polecenie rdump Debugfs działa teraz poprawnie po zrzuceniu katalogu głównego systemu plików. (Adres Debian Bug: # 766125)
 • Naprawiono błąd w debugfach, aby poprawnie obliczyć pole pola sumy kontrolnej grupy bloków w 64-bitowych systemach.
 • E2fsck ma teraz znacznie bardziej zrozumiały komunikat o błędzie, gdy superblokada czasopisma jest uszkodzona, a użytkownik odmawia jej naprawy. (Adres Debian Bug: # 768162)
 • Naprawiono obsługę rozszerzonych znaczników czasu w systemach 64-bitowych.
 • Zaktualizował / naprawił różne strony podręcznika. (Adresy błędów Debiana: # 766379, # 761144, # 770750, # 428361, # 766127)
 • Naprawiono różne problemy z opakowaniem Debiana. (Adres Debian Bug: # 825868)

Co nowego w wersji 1.43.1:

 • Naprawiono potencjalny błąd przepełnienia bufora podczas zamykania systemu plików w libext2fs. (CVE-2015-1572, Adres Debiana: # 778948)
 • Naprawiono błąd, który mógł spowodować, że e2fsck uszkodzi system plików Hurd. (Adres Debian Bug: # 760275)
 • Naprawiono zakleszczenie, które występuje podczas używania funkcji rejestrowania systemd i e2fsck.conf. (Adres Debian Bug: # 775234)
 • Naprawiono błąd, który mógł spowodować, że programy korzystające z funkcji skanowania tabel i-węzłów libext2 uległy awarii w przypadku niektórych uszkodzonych systemów plików. (Adres Debian Bug: # 773795)
 • Naprawiono dumpe2fs, więc nie zawiedzie się, jeśli użytkownik nie określi urządzenia blokowego (systemu plików). (Adres Debian Bug: # 764293)
 • Naprawiono e2fsck, więc jeśli zauważy nieoczekiwane bloki HTREE w drugim przebiegu, zgłosi poprawny i-węzeł katalogu, który zawiera niespójność.
 • Jeśli e2fsck nie rozwinie struktury dir_info z powodu realloc (3), która nie ma wystarczającej ilości pamięci, to teraz nie powiedzie się z komunikatem wyjaśniającym, zamiast przestawiać się na niepowodzenie z mylącymi wewnętrznymi komunikatami o błędach.
 • Program tune2fs wyzeruje informacje o kopii zapasowej dziennika superbloków podczas usuwania kroniki z systemu plików.
 • Program mke2fs domyślnie włącza domyślnie funkcję large_file.
 • Naprawiono błąd, który mógł spowodować awarię badblocków, jeśli istnieją miliony złych bloków.
 • Naprawiono błąd związany z używaniem po zwolnieniu w resize2fs i e2fsck.
 • Naprawiono wyciek pamięci w tune2fs.
 • Naprawiono niektóre błędy bigendowskie, które wkradły się zarówno do obsługi pośredniej, jak i zakresu wewnątrz libext2fs.
 • Zaktualizował / naprawił różne strony podręcznika.
 • Zaktualizuj tłumaczenia na język esperanto, niemiecki i hiszpański. Dodano tłumaczenie duńskie.

Co nowego w wersji 1.42.12:

 • Naprawiono różne błędy e2fsck podczas próby naprawy systemów plików bigalloc.
 • E2fsck może teraz naprawić system plików z nadmiernie dużym polem s_first_meta_bg, które wcześniej spowodowało awarię wszystkich programów e2fsprogs podczas próby otwarcia takiego systemu plików.
 • Napraw e2fsck, aby mógł poprawnie naprawić szereg rzadkich uszkodzeń systemu plików, które zostały wykryte podczas korzystania z fuzzera systemu plików.
 • Napraw e2fsck, aby nie próbował zapisywać deskryptorów grup bloków, jeśli nie zostały one zmodyfikowane.
 • Program Mke2fs umieści teraz bloki metadanych w ostatnim elemencie flex_bg, aby były przyległe. Zmniejsza to fragmentację wolnej przestrzeni w świeżo utworzonym systemie plików, a także pozwala na wykonywanie poleceń mke2fs, które żądają bardzo dużego rozmiaru flex_bg.
 • Mke2fs teraz wydajniej tworzy olbrzymie pliki (z mniejszą ilością bloków drzewa).
 • Napraw błąd przepełnienia 32/64 bitów, który może spowodować, że resize2fs będzie w pętli na zawsze. (Adresy - Launchpad-Bug: # 1321958)
 • Program resize2fs będzie teraz używał znacznie mniej pamięci podczas zmiany rozmiaru bardzo dużych systemów plików.
 • Napraw błąd, który może spowodować problemy z resize2fs i spowodować uszkodzenie systemu plików podczas zmniejszania systemu plików, który był wcześniej rozwijany i konwertowany do formatu systemu plików meta_bg, ale który nie musi już używać systemu plików meta_bg formatować dłużej. Zdarza się to zazwyczaj w przypadku dużych systemów plików (> 16 TB). (Adres Debian Bug: # 756922)
 • Program e4defrag będzie teraz defragmentował pliki z przydzielonymi do tyłu.
 • Napraw tune2fs aktualizując UUID podczas manipulowania systemami plików za pomocą zewnętrznych dzienników (zarówno systemu plików, jak i dziennika UUID).
 • Napraw tune2fs, aby mógł usunąć zewnętrzny dziennik dla systemów plików o rozmiarze bloku 1 kB.
 • Dodaj nowe polecenie debugfs, "inode_dump", które wypisze i-węzeł w formacie szesnastkowym i ASCII.
 • "set_inode_field" debugfów automatycznie przydzieli bloki dla bloków pośrednich i bloków drzewiastych.
 • Napraw "debugfs" "set_inode_field", więc może poprawnie obsłużyć "blok [IND | DIND | TIND]".
 • Polecenie debugfs "rdump" pobiera teraz wiele argumentów źródłowych.
 • Naprawiono podwójny błąd zamykania (2) w "rdump" i "rdump -p".
 • Poprawa analizy argumentów debugfs dla polecenia freefrag.
 • Napraw plik filefrag, aby poprawnie obsłużyć, używając Focmap ioctl (z -B). (Adres Launchpad Bug: # 1356496)
 • Wyjaśnione komunikaty, które mylili użytkowników w debugfach, e2fsck, mke2fs i resize2fs (adresy błędów Debiana: # 758029, # 757543, # 757544)
 • Dumpe2fs będzie teraz skarżył się, jeśli zostaną mu nadane dodatkowe argumenty. (Adres Debian Bug: # 758074)
 • Zaktualizował / naprawił różne strony podręcznika. (Adresy - błąd Debiana: # 726760)
 • Zaktualizuj tłumaczenia z czeskiego, holenderskiego, francuskiego, polskiego, hiszpańskiego, szwedzkiego, ukraińskiego i wietnamskiego.

Co nowego w wersji 1.42.11:

 • Dodaj obsługę, aby mke2fs mógł tworzyć olbrzymie pliki tak, aby były wyrównane względem początku dysku, zamiast względem początku partycji, używając parametru konfiguracyjnego mk2fs.conf "hugefiles_align_disk".
 • Napraw błąd, który powoduje, że e2fsck przerywa odtwarzanie czasopisma w systemie plików z włączoną obsługą bigalloc. (Adres Debian Bug: # 744953)
 • Dodaj sprawdzanie poprawności tak, aby mke2fs odmówił niewiarygodnie dużych wartości flex_bg określonych przez opcję -G. Niesamowicie duże rozmiary flex_bg mogą spowodować, że system plików, którego nie można odmontować, lub z bardzo pesymalnymi układami metadanych.
 • Program mke2fs zapewni lepszy układ metadanych dla umiarkowanie dużych (ale wiarygodnych) wartości flex_bg, takich jak 133.072.
 • Program progam mke2fs sprawdzi także numer wersji jądra, aby ustalić, czy opcja lazy_itable_init jest obsługiwana, tak że można użyć inicjalizacji leniwej tabeli i-węzłów, nawet jeśli ext4 jest skompilowany jako moduł, który nie jest załadowany w czasie, gdy mke2fs jest uruchamiany.
 • Dodaj opis opcji montowania ext4 do strony podręcznika 5 sekcji ext4.
 • Popraw stronę man cztr i wyczyść komunikat o używaniu czatu.
 • E2fsck automatycznie naprawi ostatni czas montowania lub czas ostatniego zapisu, który będzie w przyszłości w trybie preen, zamiast przerwać sprawdzanie fsck.
 • Mke2fs sprawdzi teraz numer wersji systemu plików żądany przez linię poleceń i odrzuci go, jeśli jest zbyt duży. System plików z nieobsługiwanym numerem wersji nie zostanie zaakceptowany przez żadne inne narzędzie systemu plików, a ta opcja wiersza poleceń jest rzadko używana, więc spróbujmy pomóc użytkownikowi, który nie oddali własnej stopy.
 • Program debugfs może teraz ustawić liczbę błędów i powiązane pola first_error i last_error w superbloku za pomocą komendy set_super_value.
 • Resize2fs nie spróbuje obliczyć minimalnego rozmiaru systemu plików, jeśli zawiera błędy. W przeciwnym razie bardzo źle uszkodzony obraz systemu plików może spowodować, że obliczenia minimalnego rozmiaru będą trwać w pętli. Ponieważ resize2fs nie pozwoli na zmianę rozmiaru systemu plików oznaczonego jako zawierający błędy. Obliczyć minimalny rozmiar, więc po prostu pomiń to.
 • Naprawiono literówkę w komunikacie o błędzie mke2fs.
 • Jeśli filefrag napotka błąd, będzie kontynuować przetwarzanie pozostałych plików określonych w linii poleceń, ale następnie wyjdzie z kodem błędu.
 • Filefrag wypisuje teraz dodatkowe nowe flagi (takie jak FIEMAP_EXTENT_ENCODED) i drukuje nieznane flagi jako wartości szesnastkowe.
 • Naprawiono obsługę plików filefrag dla plików z & gt; 2 ** 32 bloki na platformach 32-bitowych.
 • Naprawiono błąd deskryptora pliku w debugfs podczas kopiowania plików.
 • Naprawiono regresję wprowadzoną w wersji 1.42.10, która powodowała, że ​​mke2fs nie tworzyło systemów plików większych niż 2 GB na platformach 32-bitowych. (Adres Red Hat Bugzilla: # 1099892, Błąd Debiana: # 752107)
 • Dodaj tłumaczenia Esparanto i ukraińskie oraz zaktualizuj tłumaczenia z języka czeskiego, holenderskiego, francuskiego, niemieckiego, włoskiego, polskiego, szwedzkiego i wietnamskiego.
 • Naprawiono różne ostrzeżenia kompilatora.

Podobne oprogramowanie

OverlayFS
OverlayFS

2 Jun 15

ccgfs
ccgfs

15 Apr 15

fiDefrag
fiDefrag

2 Jun 15

trash-cli
trash-cli

20 Feb 15

Inne programy z deweloperem Theodore Ts'o

Komentarze do E2fsprogs

Komentarze nie znaleziono
Dodaj komentarz
Włącz zdjęć!