Linki sponsorowane:

RPyC

RPyC 3.3.0 Aktualizowane

RPyC oznacza Remote Python zaproszenia.RPyC korzysta z obiektów-proxy, techniką, która zatrudnia dynamiczny charakter Pythona, aby przezwyciężyć fizyczne granice między procesami i komputerów, tak że odległe obiekty można manipulować tak, jakby były one...

Grappelli

Grappelli 2.8.1 Aktualizowane

Django to framework Python. Jest ona wyjątkowa z jakiegokolwiek innego ramy, ponieważ pochodzi z własnego interfejsu administratora po wyjęciu z pudełka. Grappelli działa poprzez dodawanie nowych funkcji i małych poprawek w panelu administracyjnym...

Python-cjson

Python-cjson 1.1.0

JSON oznacza JavaScript Object Notation i tekstowym formatem wymiany danych, które jest lekkie łatwe dla ludzi do odczytu / zapisu i maszyny do analizowania / generate. JSON jest całkowicie niezależny od języka i ma wiele wdrożeń w większości języków...

Linki sponsorowane:

RDFLib

RDFLib 4.2.1 Aktualizowane

Jest to prosty, ale potężny język reprezentujące informacje przechowywane w formacie RDF. Biblioteka zawiera parser i serializers dla RDF / XML, N3, NTriples, żółw, TriX i RDFa. Biblioteka prezentuje interfejs graficzny, które mogą być wspierane przez...

pygit2

pygit2 0.23.2 Aktualizowane

pygit2 jest w rzeczywistości Python wiązania do libgit2 skorelowane biblioteka C Git. Pracuje z: Gits zobowiązuje Drzewa Repozytoria Blobs Tagi Sprawdź status Inne powiązania językowe dla libgit2: Ruby - Wytrzymała Cel C - Cel Git C # - ...

pymarc

pymarc 2.8.4

To może czytać, pisać i modyfikować Marc dane bibliograficzne.Jest on oparty na pakiecie MARC / Perl modułów Co nowego w tym wydaniu:. Dodano parametr utf8_handling do Nagrywanie i MARCReader konstruktorzy i do Record.decode_marc (); akceptuje...

PyTTY

PyTTY 0.4

TTY to ogólne określenie dla każdego terminala danych komputerowych lub związane interfejs szeregowy.Moduł pozwala korzystać z połączeń TTY z Pythona dostępu szeregowego Co nowego w tym wydaniu:. Dodane szybkość transmisji do __str__ i wyjście...

Linki sponsorowane:

Greenlet

Greenlet 0.2

Jest to spin-off Stackless, wersja CPython który obsługuje mikro wątki zwane "tasklets".Tasklets uruchomić pseudo jednocześnie (zazwyczaj w jednej lub kilku wątków OS-poziom) i są zsynchronizowane z wymiany danych na "kanałów".A "greenlet", z drugiej...

SimpleParse

SimpleParse 2.1.1a2

SimpleParse zapewnia prosty i szybki parser generator przy użyciu zmodyfikowanej wersji silnika tekstu-tagging mxTextTools.To pozwala programiście do generowania parser bezpośrednio z gramatyki EBNF.W przeciwieństwie do większości generatorów parsera,...