Linki sponsorowane:

Nomor Induk Kependudukan (NIK), lub bardziej znany jako Nomor kartu Tanda Penduduk (Nomor KPT), wyświetlany jest na indonezyjskiej KTP (obywatela dowodu tożsamości).NIK składa się z 16 cyfr, jak następuje: pp.DDSS.ddmmyy.sss.pp.DDSS jest 6-cyfrowy kod...

Chart-OFC2

Chart-OFC2 0.08_02

OFC2 jest skrypt do tworzenia Flash szybkie i zanurzalna tabel i wykresów.Aktualna wersja implementuje tylko podzbiór funkcji, które Wykres Otwórz Flash 2 to oferuje.Ale to powinno pomóc w rozpoczęciu tworzenia OFC2 wykresy dość szybko.Format JSON jest...

Snappy jest kompresji / dekompresji biblioteka C ++ opracowane przez Google.Jest to biblioteka Perl zapewniając możliwość pracy z Snappy wewnątrz aplikacji zasilanych Perl lub stron internetowych.Wiązania dla innych języków programowania są również:...

Ten moduł pełnią funkcje, które pobiera listę wartości jako argumentu i tworzy ciąg jako jego wyniku.Wysyłany ciąg zawiera kod PHP, który produkuje dokładną kopię oryginalnego argumenty.Główną cechą modułu jest to, że dąży do produkcji wyjścia, który jest...

Linki sponsorowane:

strefa czasowa jest reprezentowany wewnętrznie jako zestaw obserwancji, z których każdy opisuje z GMT dla danego okresu czasu.Należy pamiętać, że bez modułu "DateTime.pm", ten moduł nie zrobić wiele. Jest to podstawowy interfejs jest przez "DateTime"...

DBI

DBI 1.636 Aktualizowane

To definiuje zestaw metod, zmiennych i konwencji, które zapewniają spójną Independent Interface bazie rzeczywistej bazy danych są używane. Jest to moduł open source do łączenia programów Perl z bazami danych wszelkiego rodzaju. DBI oznacza bazy...

Flickr-API

Flickr-API 1.12 Aktualizowane

Może być używany do Perl-napędzane aplikacji, które współdziałają z zestawów graficznych danych / Flickr.Wystarczy dać mu klucz API i rozpocząć zapytań budynku Co nowego w tym wydaniu:. Uwierzytelnianie Dodany OAuth w serwisie Flickr :: API i...

Git-Repository

Git-Repository 1.315 Aktualizowane

Git Repository mogą być wykorzystywane do skryptów interakcji z repozytoriów Git wspierających poleceń niskiego poziomu. To oznacza, że ​​nie ma nikogo-liner, aby uruchomić polecenie Git i pracować z jej produkcji, ale jest to możliwe w przypadku...

Linki sponsorowane:

Wyniki tych badań są dostępne sposobami obiektu.Moduł jest oparty na przeglądarce obsługę skryptów JavaScript hacki kodu detekcji.Może nawet wykrycia producentów przeglądarek i innych urządzeń, z których strona jest udostępniana Co nowego w tym...

Jest to alternatywa dla bibliotek takich jak Perl, GD, Imager :: Magick, obrazu Obraz :: Size.Kod został zaczerpnięty z obrazu :: Rozmiar i została zoptymalizowana Co nowego w tym wydaniu:. Detect GLOB lub nie Scalar :: Util ::...