Linki sponsorowane:

Jest to cyfrowa kopia starożytnej mapy niemieckich ziem i krajów sąsiadujących pokazujących wszystkie post-drogi i linie kolejowe w 1852 roku. Wkładki legendy dają szczegółowe informacje na temat rozkładów jazdy, ludności niemieckiej Zjednoczonych,...