Linki sponsorowane:

Xenon

Xenon 1.0

Xenon kompiluje się z HTML5, CSS3 i bibliotek JavaScript w jednej aplikacji pulpitu dla Windows i Mac OSX. Ten skompilowany aplikacji używa Chromium Embdedded Framework (CEF) do renderowania zawartości, co czyni go całkowicie samodzielny, autonomiczny i...

Linki sponsorowane:

Agena

Agena 2.9.8 Aktualizowane

Agena jest łatwa do nauczenia proceduralnego języka programowania zaprojektowany do stosowania w naukowych, edukacyjnych, językowych i wielu innych aplikacji, w tym skryptów. Jego składnia wygląda bardzo uproszczone Algol 68 z elementami pobranych z Lua i...

Linki sponsorowane: