Linki sponsorowane:

To narzędzie online pozwala użytkownikom na tworzenie systemu Windows kursory bezpośrednio w przeglądarce. Kursory 32x32 XP z gładkich krawędziach są obsługiwane. Użytkownicy mogą pobierać za pomocą narzędzia Ołówek, Linia, prostokąta i elipsy. Możliwe...